Ouderraad


Even voorstellen


Beste ouders,


Fijn dat u voor de Broederschool koos en welkom in de grote schoolfamilie!

Mogen we u de ouderraad even voorstellen? We zijn een groep ouders die net zoals jullie meestal wel tijd tekort heeft. De ouderraad is ervan overtuigd dat een grote betrokkenheid van ouders bij het schoolleven belangrijk is voor onze kinderen. We steunen het schoolteam om samen een warme schoolomgeving te creëren waarin onze kinderen zich goed voelen.

Wat doen we?


  • Op de eerste schooldag in september verwelkomen we alle ouders ’s morgens met een kop koffie en een gezellige babbel.
  • De ouderraad helpt het schoolteam tijdens feesten waar de kinderen én hun ouders zijn uitgenodigd, bijvoorbeeld tijdens het smulfeest en de Schabartfeesten.
  • Af en toe is er tijd voor een wandeling, een quiz of een spannende kienavond.
  • Op het einde van het schooljaar geven we een afscheidsfeest voor de laatstejaars: we delen mooie geschenken uit en verzorgen een receptie voor hen en hun ouders. Dit geeft hen de gelegenheid om samen met de leerkrachten nog mooie herinneringen op te halen aan de voorbije jaren en is tevens een mooie afsluiter van de lagere school.


Wat doen we met de opbrengst van onze activiteiten?


  • Als onze financiële middelen het toelaten dan zorgen we voor een extraatje voor de school. De laatste jaren schonken we speelkoffers voor op de speelplaatsen, een kast in een nieuw klaslokaal, geluiddempende panelen in de eetzaal enz...


Hoe is de ouderraad georganiseerd?


  • De ouderraad is een orgaan dat verankerd is binnen de structuren van de school volgens de bepaling van het “Decreet betreffende de participatie op school en de Vlaamse onderwijsraad van 2 april 2004” nl het participatiedecreet.


Wanneer vergaderen we?


  • Eénmaal per maand wordt er vergaderd.


Wenst u ook lid te worden van de ouderraad of wenst u ons te helpen?


  • Heeft u nog een klein beetje tijd over en wenst u met ons mee te werken dan kan dat. In de loop van de maand oktober organiseren we een ‘open-vergadering’. Geïnteresseerde kandidaat-leden kunnen dan even kennis maken met de praktische werking van de ouderraad vooraleer een beslissing te nemen om definitief lid te worden. Indien u ons af en toe wenst te helpen tijdens een activiteit zonder dat u lid wil zijn van de ouderraad dan kan dat ook. Contacteer hiervoor iemand van de ouderraad.Met vriendelijke groeten,

De ouderraad

Ledenlijst


Voorzitter: wordt nieuw verkozen

Secretaris: Sarah Vanderheyden

Penningmeester : Sandro Rossetti

 

Ledenlijst:

Jos De Wachter

Geert Olaerts

Kenny Lemmens

Rahsan Günyar

Ashok Kumar Rubini


Leerkrachten: Juf Petra Houben en Juf Ilse Vandeput

 

Vergaderdata: 

 

Verdere data worden later meegedeeld. 


 

Mededelingen


Verslagen vergaderingen ouderraad

U bent geïnteresseerd in de werking van de ouderraad maar u heeft niet de tijd, interesse of mogelijkheden om zich bij de ouderraad aan te sluiten dan kan u via het verslag van onze maandelijkse vergadering toch op de hoogte blijven over onze werking. Wenst u het verslag te ontvangen via mail, stuur dan een berichtje naar ons mailadres or.broederschoolgenk@gmail.com

Kent u mensen die geen mailadres hebben en toch geïnteresseerd zijn in ons verslag? Laat het ons weten, we zorgen er dan voor dat zij het verslag op papier toegestuurd krijgen.


Alvast bedankt!