Visie

Schoolvisie

Schoolvisie


Vrije Basisschool “Broederschool”; wat wij (Schoolbestuur, Directie en Personeel, Ouders, … ) belangrijk vinden om school te maken…

Onze visie hierover.


Wat wij belangrijk vinden om te weten?


Welke accenten willen we expliciet vermelden die onze eigenheid accentueren?


Onze school ontwikkelt zich tot een lerende organisatie.


Om deze visie te dragen en een kans tot slagen te geven is een duidelijk engagement van de betrokkenen noodzakelijk.

We zijn er ons van bewust dat we onze visie regelmatig in vraag moeten stellen. Zo blijven we samen zoeken naar een weg die het onderwijs in de Broederschool voor kinderen boeiend en uitdagend maakt.